Cookie & privacybeleid

Cookiebeleid

1. DEFINITIES

Naast de elders in dit beleid gedefinieerde termen, hebben de termen met een hoofdletter in dit cookiebeleid (het “Cookiebeleid”) onderstaande betekenis.

Gegevensbeschermingswetgeving
betekent (i) de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG vanaf 25 mei 2018; (ii) de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en (iii) alle andere huidige of toekomstige geldende nationale wetten met betrekking tot of met een impact op de verwerking van persoonsgegevens en op de privacy.

Persoonsgegevens
betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Sociale Mediakanalen
betekent de sociale media profielen van Milcobel CV, waaronder bijvoorbeeld:LinkedIn; Facebook; Twitter; Instagram; YouTube.

Verwerkingsverantwoordelijke
betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

Website
betekent de website van Milcobel groep die je op dit moment bezoekt(www.milcobelpremiumingredients.com) en/of de Sociale Mediakanalen.

2. REIKWIJDTE, IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS

2.1 Wij hechten het grootste belang aan de bescherming van uw privacy en uw Persoonsgegevens. Dit Cookiebeleid verstrekt u duidelijke en transparante informatie over hoe en met welke doeleinden derde partijen uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wanneer zij cookies op uw mobiele telefoon of computer plaatsen. Dit Cookiebeleid geldt voor de cookies die Wij via Onze Website plaatsen en de Persoonsgegevens die daarbij worden verzameld.

2.2 De contactgegevens van Onze hoofdvestiging, waar u met al uw vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit Cookiebeleid terecht kunt, zijn: Milcobel CV, Fabriekstraat 141, 9120 Kallo (Beveren) te België, met ondernemingsnummer 0870.019.427. Milcobel CV wordt hierna ook “Milcobel”, “Verwerkingsverantwoordelijke”, “Wij” of “Ons” of “Onze” genoemd.

2.3 U kan uw vragen per e-mail sturen naar de verantwoordelijke voor privacy van Milcobel op het e-mailadres: privacy@milcobel.com.

2.4 Aangezien cookies de mogelijkheid geven om Persoonsgegevens te verwerken, moet dit Cookiebeleid in samenhang worden gelezen met Ons Privacybeleid, dat u op Onze Website kunt raadplegen. De verwerking van Persoonsgegevens is onderworpen aan de Gegevensbeschermingswetgeving.

3. WAT ZIJN COOKIES?

3.1 Cookies zijn kleine gegevens of tekstbestanden die op uw computer of mobiele toestel worden bewaard wanneer u Onze Website bezoekt, en deze gegevens of bestanden bevatten bepaalde informatie over de gebruiker. In dit tekstbestand worden verschillende types informatie bewaard, zoals uw taalvoorkeur. Cookies geven Ons de mogelijkheid om Onze diensten te personaliseren via de derde partijen, in lijn met uw voorkeuren, en om uw gebruikerservaring te verbeteren. Daarnaast geven cookies belangrijke informatie over uw gebruik van de Website.

4. WHY DO WE USE COOKIES?

4.1 Er bestaan verschillende soorten cookies, afhankelijk van hun herkomst, doel en/of duur.

Herkomst
4.2 Wij gebruiken uitsluitend cookies die door derde partijen worden beheerd of in Onze Website worden geplaatst (“cookies van derde partijen” of "third party cookies").

Doel
4.3 De Website gebruikt voornamelijk strikt functionele cookies, die voor u essentieel zijn om Website en haar functies te gebruiken, en voor Ons om de Onze diensten te kunnen leveren. Functionele cookies vereisen geen toestemming en worden op basis van Onze gerechtvaardigde belangen geplaatst.

4.4 Ten tweede kan de Website voorkeurscookies gebruiken, die de derde partijen in staat stellen om de keuze die u in het verleden hebt gemaakt te onthouden (bv. uw gebruikersnaam en wachtwoord, zodat u automatisch kunt inloggen). De Website zal dit type cookies slechts met uw toestemming op uw toestel opslaan.

4.5 Ten derde kan de Website analytische of statistische cookies gebruiken om gebruikers te tellen of voor statistische doeleinden. Deze cookies worden gebruikt om te meten hoe u en anderen Onze Website gebruiken. Deze informatie toont onder meer hoe vaak een bepaalde pagina van de Website bezocht is, hoeveel tijd een gebruiker in de Website doorbrengt, enz. Deze cookies stellen de derde partijen in staat om statistische analyses te maken en de structuur, navigatie en inhoud van Onze Website en diensten te verbeteren.

Duur
4.6 Cookies hebben een vervaldatum naargelang ze sessiecookies of persistente cookies zijn. Sessiecookies bevatten informatie die in uw huidige browsersessie wordt gebruikt. Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser of de Website sluit. Persistente cookies worden gebruikt om informatie tussen uw verschillende bezoeken aan Onze Website op te slaan. Bij uw volgende bezoek aan Onze Website zal de cookie u als een terugkerende bezoeker herkennen en naar Onze Website worden teruggestuurd, zodat We de Website kunnen aanbieden in lijn met uw voorkeuren, bijvoorbeeld uw taalkeuze.

5. WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ EN WAAROM?

5.1 In de tabel in artikel 5.2 hierna, vindt u een lijst van de cookies die in Onze Website worden gebruikt.

5.2 U kan kiezen om het gebruik van bepaalde cookies uit te sluiten via de cookiebanner, die tevoorschijn komt wanneer u de eerste keer Onze Website bezoekt.

Functionele Cookies

 • Naam: gatsby- i18next- language
  • Doel: Hiermee kan de website de voorkeurstaal instellen wanneer de bezoeker de website opnieuw bezoekt.
  • Verzamelde persoonsgegevens: Bepaalt de voorkeurtaal van de bezoeker
  • First party cookie
  • Bewaartermijn: persistent
  • Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang (nl. het belang om de Website goed en naar behoren te laten functioneren) (art. 6.1.f AVG)
 • Naam: cc_cookie
  • Doel: Onthoudt de toestemming en data van de cookie
  • Verzamelde persoonsgegevens: -
  • First party cookie
  • Bewaartermijn: 6 maanden
  • Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang (nl. het belang om de Website goed en naar behoren te laten functioneren) (art. 6.1.f AVG)

Analytische Cookies

 • Naam: Tailwind
  • Doel: Website styling
  • Verzamelde persoonsgegevens: -
  • Third party cookie
  • Bewaartermijn: session
  • Rechtsgrond: Toestemming (artikel 6.1.a GDPR)
 • Naam: _ga
  • Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
  • Verzamelde persoonsgegevens: _ga cookie: Deze cookie is gekoppeld aan Google Universal Analytics. Het wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klantidentificatie. Het wordt opgenomen in elke paginaverzoeking van een site en gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor siteanalyserapporten.
  • Third party cookie
  • Bewaartermijn: 2 jaar
  • Rechtsgrond: Toestemming (artikel 6.1.a GDPR)
 • Naam: _ga_#
  • Doel: Gebruikt door Google Analytics om gegevens te verzamelen over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht en de data voor het eerste en meest recente bezoek.
  • Verzamelde persoonsgegevens: -
  • Third party cookie
  • Bewaartermijn: 2 jaar
  • Rechtsgrond: Toestemming (artikel 6.1.a GDPR)

5.3 Dit Cookiebeleid is beschikbaar op Onze Website en Wij zullen de gegevens van de ingevulde toestemming (bv. via de cookiebanner) bewaren, zodat Wij kunnen aantonen dat u Ons uw toestemming hebt verleend. U hebt het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken. De intrekking van uw toestemming is kosteloos en zal geen gevolgen hebben voor de rechtmatigheid van de op uw toestemming gebaseerde verwerking voordat u ze hebt ingetrokken.

5.4 Wanneer Milcobel de bovenstaande Persoonsgegevens verwerkt voor de aangehaalde doeleinden o.b.v. de wettelijke basis gerechtvaardigd belang, is het specifieke gerechtvaardigde belang van Milcobel aangegeven tussen haakjes. Milcobel is, na zorgvuldige afweging van de verschillende belangen, van mening dat haar belang, voor bovenvermelde doeleinden, zwaarder doorweegt dan dat van de betrokkene. Milcobel kan hiervoor aantonen dat:

 1. de belangen die deze met de verwerking nastreeft, als gerechtvaardigd kunnen worden erkend (de “doeltoets”);

 2. de beoogde verwerking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van deze belangen (de “noodzakelijkheidstoets”); en

 3. de afweging van deze belangen ten opzichte van de belangen, fundamentele vrijheden en grondrechten van betrokkenen doorweegt in het voordeel van de Verwerkingsverantwoordelijke (de “afwegingstoets”).

Voor meer informatie omtrent iedere afweging van belangen kan u altijd een e-mail sturen naar privacy@milcobel.com.

5.5 Wij zullen u relevante informatie verschaffen indien Wij van plan zijn uw Persoonsgegevens voor andere dan de in dit Cookiebeleid beschreven doeleinden te gebruiken.

6. WAT ALS IK HET GEBRUIK VAN (BEPAALDE) COOKIES NIET AANVAARD?

6.1 Als u het gebruik van cookies afwijst, is het mogelijk dat bepaalde functies op Onze Website niet correct werken. Voor meer informatie verwijzen Wij naar het privacy beleid van deze derde partijen op hun website.

6.2 Wij vragen uw toestemming voor het plaatsen en verzamelen van cookies op uw mobiele telefoon en/of computer, met uitzondering van functionele cookies. U kunt te allen tijde uw toestemming voor het plaatsen en verzamelen van cookies door Milcobel intrekken. Om dit recht uit te oefenen, volstaat het om de cookies te verwijderen die op uw apparaat zijn geplaatst. Om dit te doen, wordt u vriendelijk verzocht om de instructies van uw browserfabrikant te raadplegen zoals hieronder vermeld.

7. HOE KUNT U UW TOESTEMMING INTREKKEN OM COOKIES UIT TE SCHAKELEN OF TE VERWIJDEREN?

7.1 U kunt op elk ogenblik uw verleende toestemming voor het gebruik van niet-functionele cookies intrekken via de Website of door de in uw browser bewaarde cookies te verwijderen. Alle courante browsers geven u de mogelijkheid om te kiezen welke niet-essentiële/niet- functionele cookies u niet op uw toestel wenst te bewaren. Gelieve de opties of instellingen van uw browser te raadplegen om uw voorkeuren aan te geven. Als u deze instellingen niet kunt vinden, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen. De browser zal u een lijst tonen van de cookies die momenteel op uw toestel worden bewaard en u de mogelijkheid geven om de niet-essentiële/niet-functionele cookies te verwijderen en ervoor te kiezen ze in de toekomst niet te aanvaarden.

U vindt alle relevante informatie voor het verwijderen van cookies via de volgende links:

Voor meer informatie en de specifieke vereisten voor de verwijdering van cookies verwijzen Wij naar het Privacybeleid van de derde partijen op hun websites.

8. WIE ZIJN DE ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS?

8.1 Wij gebruiken uitsluitend cookies die worden beheerd of op de Website worden geplaatst door de derde partijen zoals vermeld in artikel 5.2.

8.2 Milcobel verstuurt uw Persoonsgegevens niet op identificeerbare wijze naar derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U begrijpt echter dat Ons gebruik van analytische en statistische cookies kan impliceren dat de externe aanbieders van deze cookies bepaalde informatie over u kunnen verkrijgen, waaronder informatie over uw surfgedrag.

8.3 Milcobel kan uw Persoonsgegevens delen met andere entiteiten van de Milcobel groep indien dat nodig is voor een van de doeleinden zoals hierboven uiteen gezet in artikel 5. In elk geval garanderen Wij dat wanneer uw Persoonsgegevens worden verwerkt door entiteiten in Onze groep, de verwerking plaatsvindt in overeenstemming met dit Cookiebeleid.

9. ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPEES ECONOMISCHE RUIMTE (DE “EER”) WORDEN DOORGEGEVEN?

9.1 Met betrekking tot doorgifte uw Persoonsgegevens, verzameld door cookies, verwijzen Wij naar artikel 6 van Ons Privacybeleid consulteerbaar via de link https://milcobel.com/nl/privacy-policy.

10. WELKE RECHTEN HEBT U MET BETREKKING TOT UW COOKIES?

10.1 Niet-functionele cookies worden geïnstalleerd of gelezen op een van uw mobiele telefoon en/of computer nadat u vooraf duidelijk en eenduidig werd geïnformeerd over wat de cookies precies doen en met welk doel ze werden geïnstalleerd, en nadat uw toestemming werd verkregen. U kan deze toestemming altijd intrekken (cfr. artikel 7).

10.2 Voor de rechten die u heeft met betrekking uw Persoonsgegevens, verzameld d.m.v. cookies verwijzen Wij naar artikel 8 van Ons Privacybeleid consulteerbaar via de link https://milcobel.com/en/privacy-policy.

11. HOE HOUDEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VEILIG?

11.1 Zoals reeds uitgelegd, hechten Wij het grootste belang aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens. Daarom nemen Wij technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat uw Persoonsgegevens veilig blijven.

12. VRAGEN

12.1 Als u vragen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens, kan u contact opnemen met privacy@milcobel.com.

Privacybeleid

1. DEFINITIES

Naast de elders in het Privacybeleid gedefinieerde termen, hebben de termen met een hoofdletter in dit
Privacybeleid onderstaande betekenis.

Gegevensbeschermingswetgeving
betekent (i) de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG vanaf 25 mei 2018; (ii) de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en (iii) alle andere huidige of toekomstige geldende nationale wetten met betrekking tot of met een impact op de verwerking van persoonsgegevens en op de privacy.

Persoonsgegevens
betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Sociale Mediakanalen
betekent de sociale media profielen van Milcobel CV, waaronder bijvoorbeeld:LinkedIn; Facebook; Twitter; Instagram; YouTube.

Verwerkingsverantwoordelijke
betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

Website
betekent de website van Milcobel groep die je op dit moment bezoekt (www.milcobelpremiumingredients.com) en/of de Sociale Mediakanalen.

2. REIKWIJDTE, IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS

2.1 Wij hechten het grootste belang aan de bescherming van uw privacy en uw Persoonsgegevens. Dit Privacybeleid beschrijft hoe Wij uw Persoonsgegevens zullen verwerken in de context van uw gebruik van de Website of de Sociale Mediakanalen en zoals verder in dit Privacybeleid wordt omschreven. Dit Privacybeleid is van toepassing op de Persoonsgegevens die Wij via Onze Website en Onze Sociale Mediakanalen verzamelen.

2.2 De verschillende vennootschappen in de Milcobel groep zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Een volledige lijst van de vennootschappen van Milcobel kan teruggevonden worden aan het einde van deze privacyverklaring, samen met hun volledig adres.

2.3 De contactgegevens van Onze hoofdvestiging, waar u met al uw vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit Privacybeleid terecht kunt, zijn: Milcobel CV, Fabriekstraat 141, haven 1140, 9120 Kallo (Beveren) te België, met ondernemingsnummer 0870.019.427. Milcobel CV wordt hierna ook “Milcobel”, “Verwerkingsverantwoordelijke”, “Wij” of “Ons” of “Onze” genoemd.

2.4 U kan uw vragen per e-mail sturen naar de verantwoordelijke voor privacy van Milcobel op het e-mailadres: privacy@milcobel.com.

3. PERSOONSGEGEVENS

Wij zullen de volgende Persoonsgegevens over u verwerken:

 • Contactgegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer), enkel in geval u uw gegevens met Ons deelt in het kader van informatieverwerving, ledenwerking, klanten of leveranciersrelaties of evenementen waarop u zich inschrijft.
 • Technische informatie (over het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem, informatie over uw surfgedrag, zoals hoe lang u de pagina bezoekt, op welke links u klikt, welke pagina's u bezoekt en hoe vaak u de pagina bezoekt);
 • Gegevens m.b.t. de gezondheid (allergieën), wanneer u dit meedeelt in het kader van evenementen waarop u zich inschrijft;
 • Afbeelding

4. DOELEINDEN EN WETTELIJKE GRONDSLAG VAN DE VERWERKING

4.1 Wij verwerken uw Persoonsgegevens uitsluitend in verband met de volgende doeleinden en wettelijke grondslagen.

Contactgegevens

 • Persoonsgegevens: Contactgegevens
 • Doeleinde van de verwerking: Milcobel verwerkt uw contactgegevens om u te contacteren indien u zich inschrijft op een evenement, georganiseerd door Milcobel, of deelneemt aan een wedstrijd.
 • Wettelijke grondslag: Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst (cfr. artikel 6.1.b) AVG). 

 • Persoonsgegevens: Contactgegevens
 • Doeleinde van de verwerking: Milcobel verwerkt uw contactgegevens om het mogelijk te maken te reageren op uw klacht of vraag.
 • Wettelijke grondslag: Noodzakelijk voor het gerechtvaardigde belang van Milcobel (nl. om in staat te zijn op passende wijze te reageren op uw verzoeken betreffende informatie en andere verzoeken en met u te communiceren) (cfr. artikel 6.1.f) AVG). 

 • Persoonsgegevens: Contactgegevens
 • Doeleinde van de verwerking: Milcobel verwerkt uw contactgegevens wanneer dat nodig is om Ons te kunnen verdedigen in gerechtelijke of andere procedures
 • Wettelijke grondslag: Noodzakelijk voor het gerechtvaardigde belang van Milcobel (nl. om in staat te zijn om Ons in (gerechtelijke) procedures te verweren) (cfr. artikel 6.1.f) AVG).

 • Persoonsgegevens: Contactgegevens
 • Doeleinde van de verwerking: Milcobel verwerkt uw contactgegevens om statistische analyses uit te voeren om zo Onze Websites, producten en diensten te verbeteren.
 • Wettelijke grondslag: Noodzakelijk voor het gerechtvaardigde belang van Milcobel (nl. voortdurende verbetering van de Websites van Milcobel, de Sociale Mediakanalen, producten en diensten mogelijk te maken) (cfr. artikel 6.1.f) AVG).

 • Persoonsgegevens: Contactgegevens
 • Doeleinde van de verwerking: Milcobel verwerkt uw contactgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan elk redelijk verzoek van bevoegde agenten of vertegenwoordigers van politie, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of -organen inclusief bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten. Milcobel kan op eigen initiatief uw contactgegevens overmaken aan de politie of aan de gerechtelijke autoriteiten als bewijs of indien er een gerechtvaardigd vermoeden bestaat van een onwettige handeling of misdrijf die/dat u hebt begaan door, of met behulp van, het gebruik van de Websites, Onze Sociale Mediakanalen of andere communicatie met Ons.
 • Wettelijke grondslag: Noodzakelijk om Milcobel in staat te stellen de op Ons rustende wettelijke verplichtingen na te komen (cfr. artikel 6.1.c) AVG).

 • Persoonsgegevens: Contactgegevens
 • Doeleinde van de verwerking: Ter bescherming van de legitieme belangen van Milcobel, zijn partners of een derde indien er een is, en als uw gebruik van de Websites of communicatie via Onze Sociale Media kanalen kan worden beschouwd als (a) een inbreuk op toepasselijke gebruiksvoorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of een ander recht van een derde, b) een bedreiging van de veiligheid of integriteit van de Website, c) een gevaar voor de Website of een van de onderliggende systemen van Milcobel of zijn onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van schadelijke code, of d) op welke manier dan ook, haatdragend, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk hatelijk, kwetsend of op enige andere wijze ongepast of illegaal.
 • Wettelijke grondslag: Noodzakelijk voor het gerechtvaardigde belang van Milcobel (nl. voortdurende verbetering van de Websites van Milcobel, de Sociale Mediakanalen, producten en diensten mogelijk te maken) (cfr. artikel 6.1.f) AVG).

 • Persoonsgegevens: Contactgegevens
 • Doeleinde van de verwerking: Milcobel kan uw contactgegevens verwerken om elke derde partij te informeren in de context van een mogelijke fusie met, overname van/door of afsplitsing van die derde partij of een vergelijkbare vennootschapsrechtelijke transactie.
 • Wettelijke grondslag: Noodzakelijk voor het gerechtvaardigde belang van Milcobel (nl. voortdurende verbetering van de Websites van Milcobel, de Sociale Mediakanalen, producten en diensten mogelijk te maken) (cfr. artikel 6.1.f) AVG).

 • Persoonsgegevens: Contactgegevens
 • Doeleinde van de verwerking: Milcobel verwerkt uw contactgegevens voor marketingdoeleinden, d.w.z. om u te voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van Milcobel.
 • Wettelijke grondslag: Toestemming (cfr. artikel 6.1.a) AVG en zie 4.3 hieronder); of de “Soft-Opt-In” (zie 4.4 hieronder).

 • Persoonsgegevens: Contactgegevens
 • Doeleinde van de verwerking: Voor marketingdoeleinden van gelijkaardige producten of diensten die Milcobel zelf levert in het geval u een bestaande klant bent van Milcobel en Milcobel uw elektronische contactgegevens rechtstreeks verkreeg van u, in het kader van de verkoop van een product of dienst, waarbij Milcobel aangeeft dat u op ieder moment zich gemakkelijk en kosteloos kan verzetten tegen de uitbating.
 • Wettelijke grondslag: De “Soft-Opt-In” (zie 4.4 hieronder).

Technische informatie

 • Persoonsgegevens: Technische informatie
 • Doeleinde van de verwerking: Milcobel verwerkt uw contactgegevens om statistische analyses uit te voeren om zo Onze Websites, producten en diensten te verbeteren.
 • Wettelijke grondslag: Toestemming (cfr. artikel 6.1.a) AVG en zie 4.3 hieronder).

Gegevens m.b.t. de gezondheid (allergie)

 • Persoonsgegevens: Gegevens m.b.t. de gezondheid (allergie)
 • Doeleinde van de verwerking: Milcobel verwerkt uw gegevens m.b.t. de gezondheid om het mogelijk te maken te reageren op een vraag of klacht.
 • Wettelijke grondslag: Voor de vitale belangen van de betrokkene (cfr. artikel 6.1.d) AVG en Artikel 9.2.e) AVG); het feit dat de verwerking betrekking heeft op Persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt.

Afbeelding

 • Persoonsgegevens: Afbeelding
 • Doeleinde van de verwerking: Milcobel verwerkt deze om te delen op • Onze Website of op Onze Sociale Mediakanalen
 • Wettelijke grondslag: Toestemming (cfr. artikel 6.1.a) AVG en zie 4.3 hieronder).

 4.2 Indien de verwerking van uw Persoonsgegevens volgens bovenstaande tabel noodzakelijk is om een overeenkomst uit te voeren of een wettelijke verplichting na te komen, kunnen Wij de overeenkomst niet uitvoeren/noch de wettelijke verplichting nakomen, indien u uw Persoonsgegevens niet aan Ons verstrekt.

4.3 Waar ons Privacybeleid aangeeft dat we uw Persoonsgegevens verwerken op basis van de door u verleende toestemming, zal u uw toestemming moeten hebben verleend via een toestemmingsformulier opdat we deze gegevens mogen verwerken (bv. door aankruisen van opt-in vakjes). Dit Privacybeleid is beschikbaar op Onze Website en Wij zullen het originele toestemmingsformulier bewaren, zodat Wij kunnen aantonen dat u Ons uw toestemming hebt verleend. U hebt het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken. De intrekking van uw toestemming is kosteloos en zal geen gevolgen hebben voor de rechtmatigheid van de op uw toestemming gebaseerde verwerking voordat u ze hebt ingetrokken.

4.4 In sommige gevallen is de verzending van direct marketing via e-mail, sms of andere elektronische middelen zonder uw toestemming toegestaan, bijvoorbeeld omdat Wij uw elektronische contactgegevens hebben verkregen in de context van de verkoop van producten of diensten en omdat Onze commerciële boodschappen betrekking hebben op Onze vergelijkbare producten of diensten (“Soft-opt-in”). U kunt op elk ogenblik bezwaar maken tegen de verdere ontvangst van Onze direct-marketingboodschappen door op “UITSCHRIJVEN” te klikken. Elke e-mail voor direct marketing bevat de optie om uit te schrijven. U kunt ook uitschrijven door een e-mail te sturen naar privacy@milcobel.com.

4.5 Wanneer Milcobel de bovenstaande Persoonsgegevens verwerkt voor de aangehaalde doeleinden o.b.v. de wettelijke basis gerechtvaardigd belang, is het specifieke gerechtvaardigde belang van Milcobel aangegeven tussen haakjes. Milcobel is, na zorgvuldige afweging van de verschillende belangen, van mening dat haar belang, voor bovenvermelde doeleinden zwaarder doorweegt dan dat van de betrokkene. Milcobel kan hiervoor aantonen dat:

 1. de belangen die deze met de verwerking nastreeft, als gerechtvaardigd kunnen worden erkend (de “doeltoets”);

 2. de beoogde verwerking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van deze belangen (de “noodzakelijkheidstoets”); en

 3. de afweging van deze belangen ten opzichte van de belangen, fundamentele vrijheden en grondrechten van betrokkenen doorweegt in het voordeel van de Verwerkingsverantwoordelijke (de “afwegingstoets”).

Voor meer informatie omtrent iedere afweging van belangen kan u altijd een e-mail sturen naar privacy@milcobel.com.

4.6 Wij zullen u relevante informatie verschaffen indien Wij van plan zijn uw Persoonsgegevens voor andere dan de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden te gebruiken.

5. ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

5.1 Uw Persoonsgegevens worden door Ons verwerkt. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook doorgeven aan derde partijen die diensten aan Ons verlenen, zoals maar niet beperkt tot de marketingdiensten, IT- dienstverleners. Dit laat Ons toe om te adverteren en om uw Persoonsgegevens ten behoeve van Ons te verwerken. Deze externe verwerkers mogen uw Persoonsgegevens alleen op uitdrukkelijke en schriftelijke instructie van Milcobel ten behoeve van Milcobel verwerken. Milcobel garandeert dat alle externe verwerkers met de nodige zorg worden geselecteerd en verplicht hen om de veiligheid en integriteit van uw Persoonsgegevens in acht te nemen.

5.2 Milcobel kan uw Persoonsgegevens delen met andere entiteiten van de Milcobel groep indien dat nodig is voor een van de doeleinden zoals hierboven uiteen gezet in artikel 4. In elk geval garanderen Wij dat wanneer uw Persoonsgegevens worden verwerkt door entiteiten in Onze groep, de verwerking plaatsvindt in overeenstemming met dit Privacybeleid.

5.3 Voor het overige verstuurt Milcobel uw Persoonsgegevens niet op identificeerbare wijze naar derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

5.4 Wanneer u gebruik maakt van Onze Sociale Mediakanalen, gaat u er bovendien mee akkoord dat uw Persoonsgegevens ook worden verwerkt door de aanbieders van deze Sociale Mediakanalen. Meer informatie over de manier waarop deze aanbieders uw Persoonsgegevens verwerken, vindt u in hun respectievelijke privacyverklaring(en).

5.5 Wij kunnen uw Persoonsgegevens doorgeven aan derden wanneer de wet of een gerechtelijk bevel Ons daartoe verplicht.

5.6 In het geval van een volledige of gedeeltelijke verkoop (met inbegrip van een fusie of overname) of een reorganisatie van Ons, kunnen uw Persoonsgegevens aan derde partijen worden doorgegeven.

6. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

6.1 Uw Persoonsgegevens zullen alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt.

7. OPSLAGPERIODE VAN PERSOONSGEGEVENS

7.1 Wij zullen uw Persoonsgegevens zolang bewaren als nodig is voor de verwerking van uw Persoonsgegevens voor de voornoemde doeleinden, met een maximum van twee jaar vanaf het ontvangen van de persoonsgegevens, of zolang als Wij wettelijk verplicht zijn om ze te bewaren.

8. UW RECHTEN

8.1 In overeenstemming met en volgens de voorwaarden van de Gegevensbeschermingswetgeving heeft u het recht om Ons te verzoeken om (a) toegang tot uw Persoonsgegevens, (b) rectificatie van uw Persoonsgegevens, (c) wissing van uw Persoonsgegevens en (d) beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens. Daarnaast heeft u (e) het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens en kunt u Ons verzoeken uw Persoonsgegevens (f) in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat te ontvangen. U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit (in België de Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/) of een andere autoriteit die de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit vervangt.

8.2 U kunt de voornoemde rechten uitoefenen door een brief te sturen naar Milcobel CV, t.a.v. Milcobel Privacy, Fabriekstraat 141, haven 1140, 9120 Kallo (Beveren), of door een e-mail te sturen naar privacy@milcobel.com, of via elke ander technische oplossing op Onze Website.

9. WIJZIGINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID

9.1 Wij kunnen de bepalingen van dit Privacybeleid wijzigen. Wij zullen elke nieuwe versie van het Privacybeleid aankondigen en voor zover dit nodig zou zijn om uw toestemming verzoeken in overeenstemming met artikel 4 van dit Privacybeleid.

 • Milcobel CV, met zetel te Fabriekstraat 141, 9120 Kallo, België, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0870.019.427;

 • Milcobel Dairy NV, met zetel te Fabriekstraat 141, 9120 Kallo, België, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0870.017.447;

 • Camal SA, met zetel te Rue Légipont 12/OOOD, 4671 Blégny, België, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0412.859.912;

 • Kaasimport Jan Dupont NV, met zetel te Lieven Bauwensstraat 9, 8200 Brugge (Sint Andries), België, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0405.109.216;

 • Ysco NV, met zetel te Fabriekstraat 141, 9120 Kallo, België, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0472.336.451;

 • Ysco France SAS, met zetel te 53 Avenue de la 2e D.B., 61206 Argentan, Frankrijk, met ondernemingsnummer 43531711000011;

 • Cheeseline NV, met zetel te Lieven Bauwensstraat 9, 8200 Brugge (Sint Andries), België, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0441.187.078; en

 • Kaasbrik NV, met zetel te Industriepark 1216, 3445 Halen, België, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0423.910.091.