We werken
voor jou.

Elke dag werken de 1.600 leden-melkveehouders en 1.800 medewerkers van Milcobel samen om een verschil te maken voor onze klanten.

Onze boeren hechten bijzonder veel belang aan het welzijn en de gezondheid van hun koeien. Want hoe gezonder de koe, hoe beter de kwaliteit van de melk. In onze geavanceerde faciliteiten zetten onze deskundige productieteams kwaliteitsmelk om in premium zuivelproducten. Daarmee komen ze tegemoet aan de verwachtingen van de klanten en de markt, die ons commercieel team van nabij opvolgt én waarop het zelfs anticipeert. Samen produceren en verwerken we elk jaar circa 1,4 miljard liter melk.

Milcobel Premium Ingredients is een van de drie businessunits die deel uitmaken van de Milcobel Group. Onze focus ligt op de productie en wereldwijde commercialisering van premium zuivel- en kaasingrediënten gemaakt van de beste melk. We staan voor consistente topkwaliteit en service. Ons doel: klanten helpen om hun groeiambities te realiseren door hen te ondersteunen met technische knowhow en productexpertise.

Ons uitgebreide assortiment ingrediënten van premium kwaliteit wordt geproduceerd in onze drie geavanceerde productiefaciliteiten in Langemark (West-Vlaanderen), Kallo (Antwerps havengebied) en Halen (Limburg).

Meer informatie over onze coöperatie en de activiteiten van onze andere businessunits? Breng dan een bezoekje aan onze corporate website Milcobel, partner in zuivel

milcobel website

Onze mensen

We zouden hier enkele foto’s van ons team kunnen zetten. Maar de waarheid is dat het Milcobel Premium Ingredients-team veel groter is dan dat. Onze boeren, chauffeurs, productieteams, R&D-collega’s, maar ook onze collega’s van kwaliteit, bevoorrading, procurement, finance, marketing en klantenservice: allemaal werken ze samen, zodat ons commercieel team de beste oplossingen voor uw toepassingen kan aanbieden. Samen staan we klaar om uw partner in life voor premium ingredients te worden.

contacteer ons
kwaliteit

Kwaliteit en voedselveiligheid staan voorop in alle stadia van ons proces, van boerderij tot eindproduct

Kwaliteit op het melkbedrijf

We verzamelen de verse melk van onze eigen leden-melkveehouders, die allemaal IKM-gecertificeerd zijn (Integral Milk Quality Assurance). Officiële kwaliteitsbeoordelingen worden uitgevoerd door gecertificeerde laboratoria in België.

Kwaliteit tijdens het melktransport

Elke dag zetten we meer dan 60 melkophaaltrucks in om de melk van al onze melkveehouders binnen de wettelijke deadline en op een optimale manier te verzamelen. Elk van deze vrachtwagens is uitgerust met een toestel voor staalnames en een computergestuurd datasysteem voor de registratie van het melkvolume en de leverancier. Via gps-lokalisering wordt elk melkbedrijf geïdentificeerd. Dit garandeert een complete traceerbaarheid op elk moment. Al onze melkophalers kregen een opleiding onder toezicht van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) en hebben een melkophalerslicentie.

Kwaliteit tijdens de melkverwerking en -productie

We verwerken de melk in onze eigen geavanceerde fabrieken. Alle Milcobel-faciliteiten werken conform het Milcobel QAS (kwaliteitsgarantiesysteem) en het Milcobel ACS (auto-controlesysteem), gevalideerd door het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). Al onze sites zijn GFSI-gecertificeerd (IFS/BRC).


Onze producten voldoen aan de strengste normen en hun specificaties worden zo bepaald dat ze de meest veeleisende klanten tevredenstellen. Voedselveiligheid staat daarbij voorop. Milcobel Premium Ingredients staat voor kwaliteitsproducten en -services, en dat kunnen we alleen waarmaken als we allemaal samenwerken onder de deskundige leiding van ons kwaliteitscontroleteam.

onderzoek & ontwikkeling

De belangrijkste taak van R&D bestaat erin een toekomstbestendig productassortiment op te bouwen.

De belangrijkste functie van R&D is zonder twijfel om ons productassortiment futureproof te maken. De voedingsindustrie evolueert constant en speelt in op nieuwe markttrends. Om onze klanten de service te bieden die ze nodig hebben om concurrentieel en relevant te blijven in hun respectievelijke markten, is het essentieel dat we met hen blijven samenwerken aan verbeteringen, innovaties, verschillende manieren om toepassingen te gebruiken etc. Een essentieel ingrediënt voor succes is natuurlijk de technische knowhow en productexpertise van ons speciale en uiterst gespecialiseerde R&D-team.
Ook research via samenwerkingen en partnerships binnen de sector en met onderzoeksinstellingen biedt verdere ondersteuning voor onze inspanning om voor onze klanten een partner voor het leven voor premium ingrediënten te worden.

duurzaamheid

Onze aanpak op vlak van duurzaamheid is pragmatisch, realistisch en bovenal haalbaar. Op het verleden bouwen we onze toekomst, en we produceren ingrediënten van premium kwaliteit met respect voor mens, dier en milieu.

Duurzaamheid heeft betrekking op de volledige toeleveringsketen. Van gras tot bord: we werken hard aan een duurzame toekomst voor de lokale melkveehouderij en de maatschappij in haar geheel. Een visie die u weerspiegeld ziet in de drie pijlers van onze duurzaamheidsstrategie.

Duurzame zuivelcoöperatie

We bouwen voort op de langetermijninspanningen van onze leden-melkveehouders. Dat heeft al tot prachtige resultaten geleid. Duurzaamheid moet in de eerste plaats realistisch, pragmatisch en haalbaar zijn. Als ondernemers hebben we respect voor de diversiteit en individualiteit van onze melkveehouders. We moedigen onze leden aan om verdere stappen te zetten richting duurzaamheid, ieder volgens zijn eigen niveau en mogelijkheden. Voor die inspanningen belonen we hen met duurzaamheidsbonussen.

Duurzame productie

Op onze productiesites trekken we volop de kaart van duurzaamheid. Door te investeren in efficiëntie vermijden we verspilling. Want energie, water, voedsel, grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen worden schaars, dus moeten we er zorgvuldig en doordacht mee omspringen. Onze CO2-uitstoot en afval verlagen en de recyclageprocessen verfijnen zijn de volgende stappen naar meer efficiëntie.

Mens en maatschappij

Milcobel als Group koestert een ‘all-in’ aanpak doorheen de volledige keten, dus van melkveehouder over personeel tot klant. We geven onze medewerkers binnen de organisatie alle ontplooiingskansen. Door hun betrokkenheid te stimuleren, door te streven naar meer diversiteit en een goede work-lifebalance, en door de veiligheidscultuur te verhogen. We mikken op de uitbouw van langetermijnrelaties met onze klanten en consumenten in de breedst mogelijke zin. Dus doen we alles op zo’n manier dat zij steeds op de eerste plaats komen. We beschouwen onze klanten en consumenten als partners, en behandelen hen ook zo. Dankzij partnerships, zowel met klanten als andere stakeholders, kunnen we gemeenschappelijke doelstellingen bepalen. Milcobel wil de dialoog stimuleren, ijveren voor transparantie doorheen de keten, en vooral: een coöperatie met toekomstperspectief uitbouwen waar alle betrokkenen beter van worden.

Duurzaamheidsrapport